DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Hơn 1000 + Dự Án Vì Cộng Đồng

Theo dõi sự phát triển của trẻ

ChekingCare là bộ công cụ theo dõi sự phát triển trẻ em của từ 12 tháng đến 18 tuổi

Đánh giá sự phát triển của trẻ

CheckingCare là bộ công cụ đánh giá các chỉ số phát triển của trẻ em

Kiểm tra sức khỏe tâm thần

CheckingCare là bộ công cụ kiểm tra sức khoẻ tinh thần cho mọi lứa tuổi