Monthly Archives: Tháng Mười 2021

15 năm lớn cả bằng 1 đời người

“15 năm lớn bằng cả một đời người” đó là câu nói mà tôi đã giành cho người mẹ ấy, 15 năm đánh đổi, 15 năm mò mẫn, 15 năm trao yêu thương để rồi chị nhận lại được gì – đó là sự tiến bộ của người con, là cơ hội cả cuộc đời […]